Voor- en naschoolse opvang

‘s Morgens  vanaf 7u00 en  ’s avonds tot 18u00, ook op woensdagnamiddag (in de grote refter).

HUISWERKKLAS op maandag, dinsdag en donderdag.

De leerlingen kunnen van 15.45 u tot 16.45 u hun huiswerk maken onder toezicht van een leerkracht: op maandag en donderdag juf Mieke, op dinsdag juf Hilde.

De huiswerkklas gaat door in de mediaklas en indien nodig het lokaal van het vierde leerjaar (op verdiep de eerste 2 klaslokalen aan de linkerzijde)

 

Voor de start van de huiswerkklas kunnen deze kinderen onder toezicht even ontspannen en een drankje gebruiken.  De huiswerkklas kan verlaten worden om 16u15 of 16u45.

Indien nodig wordt er opvang georganiseerd tijdens de pedagogische studiedagen.