Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De school wordt bestuurd door de VZW ‘Katholieke scholen regio Tussenbeke’ Seugensveld 28 – 9260 Wichelen.

Deze VZW is verantwoordelijk voor de organisatie van het Vrij Onderwijs in de volledige gemeente groot-Wichelen en op de Donklaan.