project luierbank: Luier te veel? Ik deel

Vanaf vandaag zetten we als school mee onze schouders onder een heel waardevol project ‘de
luierbank’ dat uitgaat vanuit het Huis van het Kind.
Doel is het inzamelen van luieroverschotten. Luiers vragen een serieuze hap uit het budget en dit
vooral ook bij kansarme gezinnen.
Is uw kind een luiermaatje ontgroeid en heeft u hiervan nog enkele luiers over, deponeer ze dan in
een zakje in de luierbank aan de ingang van onze school. De luiers worden daarna in pakketjes
verdeeld aan gezinnen in moeilijkheden.
Meer info in bijgaande folder.

de luierbank