Het Belleveer in de krant met nieuw logo.

Heb je interesse in onze school? Maak een afspraak met de directie via mail directie@hetbelleveer.be of telefonisch tijdens de schooluren op 09 369 51 11 – schoolgsm 0497 47 02 83.

Het Belleveer, een gezellige nieuwe school waar uw kind zich snel thuis voelt!

Iedereen is anders, maar iedereen is ook wekom op onze school. De flamingo’s staan symbool voor de vriendschapsbanden. Centraal staat een hart met hoofd en handen. We hebben een groot hart voor iedereen en werken graag met onze handen, zeggen de leerlingen van de leerlingenraad. 

Ook ICT werking, samen lezen, experimenteren en spelen, naast het onderzoekend leren wordt benadrukt in het nieuwe logo.

krantenartikel