nieuwe richtlijnen voor onze school n.a.v. de coronamaatregelen

Wat betekent dit voor onze school?

De lessen op school worden opgeschort. Hierdoor stopt de normale werking van de school. Als
noodoplossing wordt opvang verzekerd voor kinderen:

• van ouders die in de medische, gezondheidssector en in de openbare veiligheid werken,
alsook leerkrachten waarbij de opvang vanuit de school dient verzekerd te worden.
We hebben deze mensen nodig om deze gezondheidscrisis door te komen;

• die anders alleen door mensen opgevangen kunnen worden die zelf behoren tot een
risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of
nieraandoeningen, baby’s tot 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt
immuunsysteem, getransplanteerden).

Met andere woorden, kinderen van wie één van de ouders kan thuis blijven, worden geacht thuis te
blijven. Wij rekenen daarvoor op uw burgerzin.

Wij vragen om de aanwezigheid van uw kind en de reden van de noodzakelijke opvang te bezorgen
aan de directie.

Als u aan één van bovenstaande criteria voldoet, kan u een gemotiveerde aanvraag tot opvang per mail richten aan hetbelleveer@olvts.be

Indien uw kind ziek blijkt of één van uw gezin, gelieve de school via mail op de hoogte te brengen dat de voorziene opvang niet doorgaat.

Deze opvang gaat op onze school door.

inschrijving noodopvang week 12

Geplaatst in Directie, Schoolnieuws