Brake-out: samenwerkingsdag met jongeren met een beperking

Wat is Brake-Out?

In een traject van 3 jaar krijgen (max) 10 jongeren met een verstandelijke beperking of andere cognitieve ondersteuningsnood de kans om hun talent te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen, uit te zoeken waar en hoe ze hun talent kunnen inzetten in de samenleving. In het eerste semester focust men op nieuwe ervaringen opdoen in een vertrouwde context. We gaan bij elk van de jongeren op ‘ontdekkingsbezoek’. Dit houdt een bezoek in aan een context waar zij zich goed voelen, hun talenten inzetten, enz.

We willen in eerste instantie de jongere in zijn kracht zetten. We laten de jongere zelf een context kiezen waar hij/zij zich goed in voelt, en laten hen daarover vertellen. Daarnaast proberen we er een actieve of educatieve activiteit aan te koppelen. Dit heeft eveneens tot doel de wereld van de andere deelnemers te verbreden en hen te laten proeven van verschillende ervaringen en contexten.

Vandaag waren een 7-tal jongeren met hun begeleiders bij ons op bezoek. Eén van hun cursisten werkt immers op onze school als vrijwilliger. Ze is terecht trots op wat ze kan en wou samen met de kinderen van het derde leerjaar dit leeravontuur mee beleven. 

Ze hielpen mee in de refter, verzorgden een spelcarrousel voor de helft van het derde leerjaar.

In alle klassen werd het omgaan met een beperking gekaderd. Het was een hele toffe en leerrijke ervaring voor iedereen. Deze jongeren hebben elk hun eigen bagage vanuit geboorte, een ongeluk, een stoornis. We bewonderen de positiviteit en kracht die uitgaat van deze jongeren. We hopen hen nog eens terug te zien! Dank u wel voor deze toffe ervaring!

Geplaatst in Directie, Schoolnieuws